• (+48) 508 254 278
  • biuro@agrochlopecki.eu
  • Po - Pi 8:00 - 17:00, Sob 8:00 - 14:00
  • pl
  • de
  • fr
  • it
  • en
  • ru
  • sk

Hriadele

wał
VÁLEC C-RING Ø 500 MM, Ø 600 MM
wał
RÚRKA RÚRY Ø 560 MM, Ø 600 MM
wał
STRING ROLLER hladký Ø 500 MM
wał
ZUBOVÝ STRESOVÝ VÁLEC Ø 500 MM
wał
JARNÝ Hriadeľ / FLEX Ø 450 MM, Ø 550 MM
wał
VÁLEC CROSSKILL Ø 500 MM
wał
CANOPY SHAFT / V-RING Ø 500MM, Ø 600 MM
wał
T-Hriadeľ / T-RING Ø 500 MM, Ø 600 MM
wał
BALIČOVÝ Hriadeľ Ø 500 MM, Ø 600 MM
wał
DISKOVÝ Hriadeľ Ø 600 MM
wał
VÁLEC PNEUMATIKY
wał
GUMOVÝ VÁLEC Ø 500 MM
wał
CAMBRIDGE SHAFT Ø 460 MM
wał
TANDEMOVÝ VÁLEC Ø 520 MM
wał
TANDEMOVÝ VÁLEC / C-RING Ø 500 MM